Privacybeleid en cookies

Beheer van persoonlijke gegevens

In België worden de persoonlijke gegevens beschermd door de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Ter gelegenheid van het gebruik van de site  https://www.onlytrain.com kunnen de volgende gegevens verzameld worden: URL- koppelingen via welke de gebruiker van de site https://www.onlytrain.com toegang heeft gehad, de access provider van de gebruiker en het Internet Protocol -adres ( IP ) van de gebruiker.

In elk geval verzamelt A.B.T.M. Group enkel persoonlijke informatie over de gebruiker voor de aangeboden diensten op de site https://www.onlytrain.com . De gebruiker geeft deze informatie met volledige kennis van de feiten, met name bij het zelf invoeren van gegevens. Het is dan duidelijk voor de gebruiker van de site https://www.onlytrain.com de keuze te hebben om dergelijke informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens, heeft elke gebruiker een recht van toegang, rectificatie en verzet tot persoonsgegevens door het maken van een schriftelijk en ondertekend verzoek, samen met een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Er wordt geen persoonlijke informatie over de gebruiker van de site gepubliceerd zonder medeweten van deze, ook niet geruild, overgedragen of verkocht aan een derde partij of media. Alleen de eventuele verkoop van A.B.T.M. Group en haar rechten zou de overdracht van dergelijke gegevens aan de potentiële koper kunnen doorgeven, die op zijn beurt gehouden wordt aan dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking
tot de gebruiker van de site https://www.onlytrain.com.

Hyperlinks en cookies

De site https://www.onlytrain.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgesteld met de toestemming van A.B.T.M. Group .A.B.T.M. Group heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren, en aanvaardt daarom ook geen verantwoordelijkheid. De bepalingen van de Verklaring inzake de bescherming van gegevens zijn niet van toepassing op derden waarnaar u zou kunnen doorgestuurd worden. A.B.T.M. Group kan daarom niet de naleving van de gegevensbescherming door deze derden garanderen.

Surfen op het https://www.onlytrain.com site kan de installatie van de cookies op de computer van de gebruiker veroorzaken . Een cookie is een klein bestand , die niet de identificatie van de gebruiker toelaat, maar informatie over de navigatie van een computer op een site registreert . De verkregen gegevens zijn bedoeld om de daaropvolgende browsen van de site te vergemakkelijken en ook de verschillende maatregelen van deelname mogelijk te maken. Weigeren om een cookie te gebruiken kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten .

OnyTrain ook gebruikt van cookies voor het bijhouden van conversies en remarketing doeleinden. Die cookies ons helpen gerichte online advertenties op basis van eerdere bezoeken aan onlytrain.com. Google gebruikt deze informatie om onze advertenties op verschillende websites van derden over het internet. Deze cookies hebben een vervaldatum en geen informatie die u persoonlijk kan identificeren bevatten.

U kan uw cookies instellingen hier wijzigen.

Toepasselijk recht en juridictie

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://www.onlytrain.com is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Namen zijn bevoegd.